1.杜甫关于锦里的诗句

2.楚的四字成语是什么

3.关于腰的诗句古诗

4.《归梦》原文及翻译赏析

5.南乡子·归梦寄吴樯赏析

6.李清照 上枢密韩肖胄诗二首

楚柁吴樯打一生肖_楚吴泛指哪里

1. 吴的组词有哪些成语

碰壁 pèng bì

殡仪馆bìn yí guǎn

追悼zhuīdào

爱戴 àidài

挽联 wǎnlián

吊唁diào yàn

羞愧xiū kuì内

惊异容jīng yì

个性xìnggé

悔恨huǐhèn

爱抚ài fǔ

深奥shēn ào

硼酸水péngsuānshuǐ

囫囵吞枣hú lún tūn zǎo

张冠李戴zhāng guān lǐ dài

饱经风霜bǎo jīng fēng shuāng

各色各样gè sè gè yàng

怒号nù hào

麻木mámù

黄包车huáng bāo chē

女佣nǚ yōng

2. 带吴的成语有哪些成语

吴带当风,越瘦吴肥,吴下阿蒙,吴越同舟,楚水吴山,宋画吴冶,蜀锦吴绫,吴牛喘月,吴头楚尾,楚舞吴歌,悬首吴阙,楚柁吴樯,吹箫吴市。

3. 带“吴”字的成语大全有哪些

吴牛喘月、

楚舞吴歌、

天低吴楚,眼空无物

4. 含有吴字的成语有哪些

含有吴字的成语:

[吴越同舟wú yuè tóng zhōu]吴越:指吴国人和越国人。比喻团结互助,同心协力,战胜困难。

[吴下阿蒙wú xià ā méng]吴下:现江苏长江以南;阿蒙:指吕蒙。居处吴下一隅的吕蒙。比喻人学识尚浅。

[吴头楚尾wú tóu chǔ wěi]今江西北部,春秋时是吴、楚两国交界的地方,它处于吴地长江的上游,楚地长江的下游,好象首尾互相衔接。

[吴市之箫wú shì zhī xiāo]比喻在街头行乞。同“吴市吹箫”。

[吴市吹箫wú shì chuī xiāo]吴:古国名。原指春秋时楚国的伍子胥逃至吴国,在市上吹箫乞食。比喻在街头行乞。

[吴牛喘月wú niú chuǎn yuè]吴牛:指产于江淮间的水牛。吴地水牛见月疑是日,因惧怕酷热而不断喘气。比喻因疑心而害怕。

[吴带当风wú dài dāng fēng]唐画家吴道子善画佛像,笔势圆转,所画衣带如被风吹拂。后人以之称美其高超画技与飘逸的风格。

[悬首吴阙xuán shǒu wú què]犹言悬门抉目。以之为烈士殉国的典故。

[天低吴楚,眼空无物]吴楚:泛指长江中下游。原指登上南京城,一眼望去,越远越觉得天下垂,除见苍天之外,空无所有。现也比喻一无所见。

[宋画吴冶sòng huà wú yě]用以作为精巧神妙之物的代称。

[蜀锦吴绫shǔ jǐn wú líng]蜀锦:四川生产的彩锦;吴绫:绫的一种,最初出于吴郡。泛指各种精美的丝织品。

[抉目吴门jué mù wú mén]抉:剔出;目:眼睛。指忠臣被谗诛杀。

[喘月吴牛chuǎn yuè wú niú]比喻因受某事物之苦而畏惧其类似者。

[楚舞吴歌chǔ wǔ wú gē]泛指江南的轻歌曼舞。

[楚尾吴头chǔ wěi wú tóu]古豫章一带位于楚地下游,吴地上游,如首尾相衔接,故称“楚尾吴头”。泛指长江中下游一带地方。

[楚水吴山chǔ shuǐ wú shān]楚地的水,吴地的山。指古时吴、楚两国所属地域。后用以指长江中下游一带。

5. 吴什么吴什么的成语有哪些

没有这样的成语

吴成语 :

吴牛喘月、

襟吴带楚、

楚舞吴歌、

吴带当风、

悬首吴阙、

吴下阿蒙、

吴市吹箫、

吴越同舟、

蜀锦吴绫、

楚柁吴樯、

楚水吴山、

宋画吴冶、

吴头楚尾、

吹箫吴市、

越瘦吴肥

6. “吴”字开头的成语有哪些

吴牛喘月、吴下阿蒙、吴越同舟、吴带当风、吴市吹箫、吴头楚尾、吴市之箫 、楚舞吴歌、悬首吴阙、蜀锦吴绫

7. 含吴的成语有哪些

吴牛喘月、

楚舞吴歌、

吴下阿蒙、

天低吴楚,眼空无物、

悬首吴阙、

越瘦吴肥、

襟吴带楚、

吴越同舟、

吴带当风、

吴市吹箫、

宋画吴冶、

楚水吴山、

蜀锦吴绫、

楚柁吴樯、

吴头楚尾、

吹箫吴市

8. “吴什么吴什么”的成语有哪些

没有“吴什么吴什么”的成语,有吴字开头的成语,如下:

1、吴牛喘月

发音 wú niú chuǎn yuè

释义 吴牛:指产于江淮间的水牛。吴地水牛见月疑是日,因惧怕酷热而不断喘气。比喻因疑心而害怕。

出处 南朝宋·刘义庆《世说新语·言语》:“臣犹见牛,见月而喘。”《太平御览》卷四引《风俗通》:“吴牛望见月则喘,彼之苦于日,见月怖喘矣。”

2、吴带当风

发音 wú dài dāng fēng

释义:是高超画技与飘逸风格的意思。

9. 吴字开头的成语有哪些

吴牛喘月 吴牛:指产于江淮间的水牛。吴地水牛见月疑是日,因惧怕酷热而不内断喘气。比喻容因疑心而害怕。

吴市吹箫 吴:古国名。原指春秋时楚国的伍子胥逃至吴国,在市上吹箫乞食。比喻在街头行乞。

吴头楚尾 今江西北部,春秋时是吴、楚两国交界的地方,它处于吴地长江的上游,楚地长江的下游,好象首尾互相衔接。

吴下阿蒙 阿蒙:指吕蒙。居处吴下一隅的吕蒙。比喻人学识尚浅。

吴越同舟 吴越:指吴国人和越国人。比喻团结互助,同心协力,战胜困难。

吴带当风 唐画家吴道子善画佛像,笔势圆转,所画衣带如被风吹拂。后人以之称美其高超画技与飘逸的风格。

吴市之箫 比喻在街头行乞。同“吴市吹箫”。

10. 有哪些带“吴”的四字词语

1.吴牛喘月[ wú niú chuǎn yuè ]

释义:吴牛:指产于江淮间的水牛。吴地水牛见月疑是日,因惧怕酷热而不断喘气。比喻因疑心而害怕。

2.天吴紫凤[ tiān wú zǐ fèng ]

释义:泛指作为应急而用的古旧事物。

3.吴侬软语[ wú nóng ruǎn yǔ ]

释义:亦作“吴侬娇语”。形容操吴方言的人语音轻清柔美。

4.吴门画工[ wú mén huà gōng ]

释义:吴门这个地方有一个特别喜欢画吕洞宾的像的人,但遗憾的是他都是靠自己的想象来画。

5.吴根越角[ wú gēn yuè jiǎo ]

释义:原指 吴越 故地之边陲,后多泛指 江 浙 一带。

6.楚弄吴吹[ chǔ nòng wú chuī ]

释义:泛指 江 南一带的乐曲。

7.天低吴楚[ tiān dī wú chǔ ]

释义:指登上南京城,一眼望去,越远越觉得天下垂。

8.兵次吴桥[ bīng cì wú qiáo ]

释义:语出成刚小说《再扶汉室》第二十三章博山之战,是将军队驻扎在吴桥这个地方很长时间的意思。

9.吴盐胜雪[ wú yán shèng xuě ]

释义:吴盐:指的是古时江淮一带所晒制的散末盐。此盐味淡而雪白,是盐中的上品。

10.楚水吴山[ chǔ shuǐ wú shān ]

释义:楚地的水,吴地的山。 指古时吴、楚两国所属地域。后用以指长江中下游一带。

杜甫关于锦里的诗句

吴楚帆的成语有:天低吴楚,眼空无物,清清楚楚,楚楚谡谡。

吴楚帆的成语有:楚柁吴樯,楚尾吴头,楚楚不凡。2:注音是、ㄨ_ㄔㄨˇㄈㄢ。3:结构是、吴(上下结构)楚(上下结构)帆(左右结构)。4:拼音是、wúchǔfān。

吴楚帆的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:

一、词语解释点此查看计划详细内容

(1911-1993)**演员。福建泉州人。1932-1966年在香港主演二百五十余部影片,其中以《家》、《春》、《秋》、《寒夜》为著名。曾创办华联影片公司、新潮影片公司。1966年后息影,移居加拿大。

二、网络解释

吴楚帆吴楚帆(1911年-1993年2月23日),原名吴钜璋,已故杰出香港粤语文艺片演员,著名演员高鲁泉之弟。他在天津出生,曾于香港圣保罗书院就读,上海交通大学肄业,毕业于香港培正中学,早年当过商店售货员、工厂管理员,业余爱好习艺,1932年开始加入上海联华影业公司,参加《夜半枪声》演出,并成为该片的男主角。成名作是《生命线》。1937年因在《人生曲》中一人扮演父与子两个角色,被广州观众选为“华南影帝”。香港沦陷期间,参加明星剧团在广州湾、越南等地演出。抗日战争胜利后返港,主演了战后第一部影片《情焰》。

关于吴楚帆的诗句

吴楚帆墙来日暮

关于吴楚帆的词语

吴头楚尾相风使帆楚舞吴歌楚水吴山楚尾吴头

点此查看更多关于吴楚帆的详细信息

楚的四字成语是什么

1.赞美锦里的诗句

《南邻》唐代杜甫

锦里先生乌角巾,园收芋栗未全贫。

惯看宾客儿童喜,得食阶除鸟雀驯。

秋水才深四五尺,野航恰受两三人。

白沙翠竹江村暮,相对柴门月色新。

白话译文

锦里先生头戴黑色方巾,他的园子里可以收许多的芋头和板栗。

他习惯了家里常有宾客来和孩子们的嬉耍,驯服的鸟雀也常常在台阶上觅食。

秋天锦江里的水深不过四五尺,野渡的船只能容下两三个人。

江边的白沙滩,翠绿的竹林渐渐笼罩在夜色中,锦里先生把客人们送出柴门,一轮明月刚刚升起。

在锦里的历史上,伟大的诗人杜甫是一个承前启后的关键人物,在锦官城已成为历史的时候,杜甫在锦里定居,写下了许多的不朽诗篇,并在诗中自称为"锦里先生"。

扩展资料:

1、锦里即锦官城。晋-常璩《华阳国志·蜀志》:“州夺郡文学为州学,郡更于夷里桥南岸道东边起起文学,有女墙,其道西城,故锦宫也。锦工织锦,濯其中则鲜明,他江则不好,故命曰锦里也。”后即以锦里为成都之代称。

2、传说中锦里曾是西蜀历史上最古老、最具有商业气息的街道之一,早在秦汉、三国时期便闻名全国。今天的锦里依托成都武侯祠,以秦汉、三国精神为灵魂,明、清风貌作外表,川西民风、民俗作内容,扩大了三国文化的外延。

3、在这条街上,浓缩了成都生活的精华:有茶楼、客栈、酒楼、酒吧、戏台、风味小吃、工艺品、土特产,充分展现了三国文化和四川民风民俗的独特魅力。

百度百科-南邻

百度百科-锦里

2.赞美锦里的诗句有哪些

1、《双头莲·呈范至能待制》南宋陆游

华鬓星星,惊壮志成虚,此身如寄。萧条病骥。向暗里、消尽当年豪气。梦断故国山川,隔重重烟水。身万里,旧社凋零,青门俊游谁记?

尽道锦里繁华,叹官闲昼永,柴荆添睡。清愁自醉。念此际、付与何人心事。纵有楚柁吴樯,知何时东逝?空怅望,鲙美菰香,秋风又起。

白话译文

双鬓白发,星星斑斑。报国壮志落空,止不住伤心惊叹,一生里漂泊不定,流离不安。我像一匹寂寞有病的千里马倚着槽栏,独向暗处,默默地把当年冲天的豪气消磨完。如今梦中也难见祖国的锦绣河山,它让重重的烟霭、层层的云水隔断!

身离着关山万里远,旧日的集社早已人消星散,谁还记得当年在都城同良师益友们活跃的笑谈?人人都说成都繁华如锦璀璨,我却感叹官闲无事白天像永过不完,无聊得躺着昏昏欲睡,把柴门紧关,浇愁酒醉,把美酒一杯一杯痛饮喝干!

想起这些呵,我内心的苦闷向谁诉说得完?纵然有驰向故乡的南去船帆,可乘船归去的日期谁能预先估算?我只能白白地、惆怅地遥看,那鲈鱼鲜嫩、菰莱喷香的美味佳肴,在一阵一阵的秋风里隐隐出现!

2、《南邻》唐代杜甫

锦里先生乌角巾,园收芋栗未全贫。

惯看宾客儿童喜,得食阶除鸟雀驯。

秋水才深四五尺,野航恰受两三人。

白沙翠竹江村暮,相对柴门月色新。

白话译文

锦江有一位先生头戴黑色方巾,他的园子里,每年可收许多的芋头和板栗,不能算是穷人。他家常有宾客来,孩子们都习惯了,总是乐呵呵的,鸟雀也常常在台阶上觅食,它们已被驯服了。秋天锦江里的水深不过四五尺,野渡的船只能容下两三个人。天色已晚,江边的白沙滩,翠绿的竹林渐渐笼罩在夜色中,锦里先生把我们送出柴门,此时一轮明月刚刚升起。

3、《十五夜观灯》唐代卢照邻

锦里开芳宴,兰缸艳早年。

缛彩遥分地,繁光远缀天。

接汉疑星落,依楼似月悬。

别有千金笑,来映九枝前。

白话译文

新正元旦之后,人们忙着拜节、贺年,虽然新衣美食,游赏的活动却比较少;元宵节则将这种沉闷的气氛打破,把新正的欢庆活动推向了高潮。绚丽多彩的元宵灯火将大地点缀得五彩缤纷,甚至一直绵延不绝地与昊昊天穹连成一片,远处的( 灯光)恍若点点繁星坠地,靠楼的(灯光)似明月高悬。为这节日增光添彩的,当然还少不了美丽姑娘的欢声笑语。

4、《一寸金·井络天开》北宋柳永

井络天开,剑岭云横控西夏。地胜异、锦里风流,蚕市繁华,簇簇歌台舞榭。雅俗多游赏,轻裘俊、靓妆艳冶。当春昼,摸石江边,浣花溪畔景如画。

梦应三刀,桥名万里,中和政多暇。仗汉节、揽辔澄清。高掩武侯勋业,文翁风化。台鼎须贤久,方镇静、又思命驾。空遗爱,两蜀三川,异日成嘉话。

白话译文

益州地处井宿之分野,其地有大、小剑山,似与云接,势险要,为控制西夏国的一道天然屏障。成都地势优越独特,锦官城内风物奇异美妙,城内蚕市正是繁荣时,到处都有歌台舞榭,歌曲声和喧闹声不绝于耳。

城内游赏的人很多,或雅或俗,大街上来来往往的一些富家子弟,衣着华丽;而那些打扮得漂漂亮亮的女子们,更显得艳丽娇媚。成都三月时有海云边摸石之游,浣花溪畔的景色如画一样。

成都有著名的万里桥,自从益州太守赴任以来,政治清明,四境无事,人民安居乐业,使万物都处于和谐状态。自从太守走马上任以来,不多久便使蜀地局面稳定,政通人和,其功勋之高胜过诸葛武侯,而且还像文翁一样,教育感化民众。

太守您在这里刚刚使四方安定,但宰辅等待贤才已久,你又被另授重任。离开蜀地回到朝廷,他日会成为一段佳话。

5、《柳梢青·锦里繁华》宋代陆游

锦里繁华。环宫故邸,叠萼奇花。俊客妖姬,争飞金勒,齐驻香车。

何须幕障帏遮。宝杯浸、红云瑞霞。银烛光中,清歌声里,休恨天涯。

白话译文

锦里繁华。环绕宫旧邸,叠萼奇花。俊客妖姬,争飞金率,齐国驻扎香车。为什么需要幕遮幕遮。宝杯浸、红云瑞霞。银烛光中,清唱声音里,休恨天涯。

3.描写“锦里和武侯祠”的对联或古诗词有哪些

描写“锦里和武侯祠”的对zhidao联或古诗词:1、唐 杜甫《蜀相》丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森. 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音. 三顾频烦天下计,两朝开济老臣心. 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟.2、唐 李商隐《筹笔驿》猿鸟犹疑畏简书,风云常为护储胥。

徒令上将挥神笔,终见降王走传车。管乐有才终不忝,关张无命欲何如。

他年锦里经祠庙,梁父吟成恨有版余。3、唐 杜甫《南邻》锦里先生乌角巾,园收芋粟不全贫。

惯看宾客儿童喜,得食阶除鸟雀驯。秋水才深四五尺,野航恰受两三人。

白沙翠竹江村暮,相对柴门月色新。4、宋 孙应时《题筹笔驿武侯祠权》北出当年此运筹,悠然欹卧与神谋。

三军节制驯貔虎,千里餱粮捷马牛。汉业兴亡惟我在,蜀山重复遣人愁。

驿前风景应如旧,江水无情日夜流。5、现代 老舍《沔县谒武侯祠》淡泊于今尚若斯,清流疏柏武侯祠。

三分未竟贤臣志,一表应怜庸主师!大汉衣冠余百劫,中原烽火似当时;死而后已同肝胆,海内飞传荡寇旗。

4.描写锦里的句子有哪些

1. 成都锦里是西蜀历史上最古老、最有商业气息的街道之一,这趟旅程我有幸一睹它的风采。

2. 锦里两旁的建筑古色古香,十分大气,周围的竹林青翠欲滴,小路旁繁花似锦,空气中弥漫着清香的味道。

3. 锦里的景,是最精彩的景。既有古色古香的散着烟波湖面上的半湿石板桥,也有人头攒动熙熙攘攘的热闹人群。

4. 锦里的小吃,是最缤纷的小吃,走在古街,最常见的景象便是窄巷子宽人群,摩肩接踵。

5. 锦里之锦为蜀锦,如云似霓,五彩夺目,据说早在秦汉、三国时期便闻名全国,诸葛亮时代,设置了专门管理织锦业的官员叫“锦官”,成都的“锦官城”之名便由此而来。

6. 着名的武侯祠就在锦里的一墙之隔,成都人却更喜欢逛锦里,武候祠饱含着历史的凝重和沧桑,锦里洋溢着市井的喧嚣和随意。

7. 锦里,在成都的武侯祠东侧,是武侯祠博物馆投入大量财力和人力打造的一条仿古街,现建成约四百米,完全建成后将超过一千米。

8. 尝完美食,看完精品,我们就出了锦里,难怪人们都说锦里:“最三国,最成都!”

9. 晚上的锦里,人熙熙攘攘热热闹闹,白天的锦里,又是另一种状态 ,不同的时间接待不同的需求。这就是现在大都市里,传统文化的另一种展示。

10. 当我们晚上到达锦里的时候,这里灯火通明,没想到这里的锦里,就像青岛的“劈柴院”,古色古香,又因地域文化的不同,各有各的味道。

11. 白天来到锦里,你要体会的是幽静。锦里那边天气一般都较冷。白天慢悠悠地走在街上,一边感受着迎面吹来的凉风,一边感受着古街的韵味。

12. 锦里的夜晚同样是美丽,这个时候你要感受的是热闹。东看看,西看看,这是街上人们统一的动作,因为街上好玩好吃的东西实在太多了!

13. 因为是节日,锦里人涌如潮,几乎没有空闲之地,妈妈打趣道:“在这里人不会摔倒,因为没有地方!”为了防止走失,我紧紧地拽着家人的衣角,就这样,也好几次险些被冲散。

14. 锦里街道两旁有很多现场制作的小吃摊,我吃了几种,基本上全都是辣的。

15. 锦里还有很多卖工艺品的店铺,给我印象最深的当属一家卖蚕丝被的小店,现场制作,有一位穿着蓝底白花衣服的阿姨在整理茧,只见她把煮熟的已经清空内心的茧从手中穿过,套在手上抽丝,动作优美利落。

5.关于锦城的诗句

描写“锦城”的诗句如下:

1.《登锦城散花楼》 唐 李白

日照锦城头,朝光散花楼。

金窗夹绣户,珠箔悬银钩。

飞梯绿云中,极目散我忧。

暮雨向三峡,春江绕双流。

今来一登望,如上九天游。

2.《赠花卿》 唐 杜甫

锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。

此曲只应天上有,人间能得几回闻。

3.《赠花卿》 唐 杜甫

锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。

此曲只应天上有,人间能得几回闻。

4.《钱氏池上芙蓉》 明 文徵明

九月江南花事休, 芙蓉宛转在中洲。

美人笑隔盈盈水, 落日还生渺渺愁。

露洗玉盘金殿冷, 风吹罗带锦城秋。

相看未用伤迟暮, 别有池塘一种幽。

5.《魏城逢故人》 唐 罗隐

一年两度锦城游,前值东风后值秋。

芳草有情皆碍马,好云无处不遮楼。

山将别恨和心断,水带离声入梦流。

今日因君试回首,淡烟乔木隔绵州。

6.《锦城春望》 唐 卓英英

和风装点锦城春,细雨如丝压玉尘。

漫把诗情访奇景,艳花浓酒属闲人。

6.带“锦”字的诗句有哪些

1、锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。——李商隐《锦瑟》

2、玉炉冰簟鸳鸯锦,粉融香汗流山枕。帘外辘轳声,敛眉含笑惊。——五代:牛峤《菩萨蛮·玉炉冰簟鸳鸯锦》

3、日照锦城头,朝光散花楼。——李白《登锦城散花楼》

4、散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。——岑参《白雪歌送武判官归京》

5、晓看红湿处,花重锦官城。——杜甫《春夜喜雨》

6、锦城虽云乐,不如早还家。——李白《蜀道难》

7、丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。——杜甫《蜀相》

8、鬓丝日日添白头,榴锦年年照眼明——殷尧藩《端午日》

9、锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。——杜甫《赠花卿》

10、锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。——杜甫《登楼》

11、锦里开芳宴,兰缸艳早年。——卢照邻《十五夜观灯》

12、三月咸阳城,千花昼如锦。——李白《月下独酌四首》

13、秋浦锦驼鸟,人间天上稀。——李白《秋浦歌十七首》

14、誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。——陈陶《陇西行四首·其二》

15、若待上林花似锦,出门俱是看花人。——杨巨源《城东早春》

参考资料

古诗文网: 7.杜甫描写“成都”的诗句是什么

杜甫写成都草堂前的春景的《绝句其三》

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

像是四幅,颜色有“黄”“翠”“白”“青”,镜头有近中远景,黄鹂在柳树中啾鸣是特写,白鹭飞上青天是中景,窗户嵌套的西岭雪景则是远景,而门泊东吴万里船则带些想象,有蒙茏色彩了。

PS:成都杜甫草堂:

杜甫在战乱流离成都期间,在友人的帮助下于成都西郊浣花溪畔营建了草堂居住。他在这里居住了的4年期间成为其诗歌创作的一个高峰,写下240多首诗篇。脍炙人口的《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》《蜀相》等就是在这里写的。

关于腰的诗句古诗

楚的四字成语是什么 : 秦楼楚馆、 痛楚彻骨、 众楚群咻、 楚弓遗影、 清清楚楚、 楚璧隋珍、 肝胆楚越、 秦树楚天、 事齐事楚、 楚凤称珍、 楚腰纤细、 楚水吴山、 楚云湘雨、 北辕适楚、 楚越之急、 楚才晋用、 楚筵辞醴、 楚毒备至

《归梦》原文及翻译赏析

1. 关于腰的诗句

关于腰的诗句 1. 形容细腰的诗句

腰若流纨 、

楚王好细腰,宫中多饿死;

盈盈一握若无骨,风吹袂裙戏蝶舞

落魄江湖载酒行,楚腰纤细掌中轻。

细腰楚姬丝竹间,白苎长袖歌闲闲,岂识苦寒损朱颜。

无力摇风晓色新,细腰争妒看来频

细腰宫里露桃新,脉脉无言几度春

梦泽(李商隐)

梦泽悲风动白茅,楚王葬尽满城娇。

未知歌舞能多少,虚减宫厨为细腰。

离亭赋得折杨柳二首(李商隐)

(其一)

暂凭樽酒送无憀,莫损愁眉与细腰。

人世死前惟有别,春风争拟惜长条?

2. 有关腰腿的诗句

她红衣罩体,修长的玉颈下,一片如凝脂白玉,半遮半掩,素腰一束,竟不盈一握,一双颀长水润匀称的秀腿裸露着,就连秀美的莲足也在无声地妖娆着,发出诱人的邀请。这女子的装束无疑是极其艳冶的,但这艳冶与她的神态相比,似乎逊色了许多。她的大眼睛含笑含俏含妖,水遮雾绕地,媚意荡漾,小巧的嘴角微微翘起,红唇微张,欲引人一亲丰泽,这是一个从骨子里散发着妖媚的女人,她似乎无时无刻都在引诱着男人,牵动着男人的神经。

红玫瑰香紧身袍袍袖上衣,下罩翠绿烟纱散花裙,腰间用金丝软烟罗系成一个大大的蝴蝶结,鬓发低垂斜插碧玉瓒凤钗,显的体态修长妖妖艳艳勾人魂魄。

3. 求一些描写"腰"的诗或典故,以及出处

丽人行(杜甫) 三月三日天气新,长安水边多丽人。

态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。

头上何所有,翠微(外勹内盍)叶垂鬓唇。背后何所见,珠压腰衱稳称身。

就中云幕椒房亲,赐名大国虢与秦。紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞。

犀箸厌饫久未下,鸾刀缕切空纷纶。黄门飞鞚不动尘,御厨络绎送八珍。

箫鼓哀吟感鬼神,宾从杂遝实要津。后来鞍马何逡巡,当轩下马入锦茵。

杨花雪落覆白苹,青鸟飞去衔红巾。炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔。

同刘二十八院长述旧言怀感时书事(柳宗元) 弱岁游玄圃,先容幸弃瑕。名劳长者记,文许后生夸。

鷃翼尝披隼,蓬心类倚麻。继酬天禄署,俱尉甸侯家。

宪府初收迹,丹墀共拜嘉。分行参瑞兽,传点乱宫鸦。

执简宁循枉,持书每去邪。鸾凤标魏阙,熊武负崇牙。

辨色宜相顾,倾心自不哗。金炉仄流月,紫殿启晨霞。

未竟迁乔乐,俄成失路嗟。还如渡辽水,更似谪长沙。

别怨秦城暮,途穷越岭斜。讼庭闲枳棘,候吏逐麋麚。

三载皇恩畅,千年圣历遐。朝宗延驾海,师役罢梁溠。

京邑搜贞干,南宫步渥洼。世惟材是梓,人仰骥中骅。

欻刺苗入地,仍逾赣石崖。礼容垂琫□,戍备响錏鍜。

宠即郎官旧,威从太守加。建旟翻鸷鸟,负弩绕文蛇。

册府荣八命,中闱盛六珈。肯随胡质矫,方恶马融奢。

褒德符新换,怀仁道并遮。俗嫌龙节晚,朝讶介圭赊。

禹贡输苞匦,周官赋秉秅。雄风吞七泽,异产控三巴。

即事观农稼,因时展物华。秋原被兰叶,春渚涨桃花。

令肃军无扰,程悬市禁贳。不应虞竭泽,宁复叹栖苴。

蹀躞驺先驾,笼铜鼓报衙。染毫东国素,濡印锦溪砂。

货积舟难泊,人归山倍畲。吴歈工折柳,楚舞旧传芭。

隐几松为曲,倾樽石作污。寒初荣橘柚,夏首荐枇杷。

祀变荆巫祷,风移鲁妇髽。已闻施恺悌,还睹正奇邪。

慕友惭连璧,言姻喜附葭。沉埋全死地,流落半生涯。

入郡腰恒折,逢人手尽叉。敢辞亲耻污,唯恐长疵瘕。

善幻迷冰火,齐谐笑柏涂。东门牛屡饭,中散虱空爬。

逸戏看猿斗,殊音辨马挝。渚行狐作孽,林宿鸟为[歹差]。

同病忧能老,新声厉似姱。岂知千仞坠,只为一毫差。

守道甘长绝,明心欲自[亚刂]。贮愁听夜雨,隔泪数残葩。

枭族音常聒,豺群喙竞呀。岸芦翻毒蜃,溪竹斗狂犘。

野鹜行看弋,江鱼或共叉。瘴氛恒积润,讹火亟生煆。

耳静烦喧蚁,魂惊怯怒蛙。风枝散陈叶,霜蔓綖寒瓜。

雾密前山桂,冰枯曲沼蕸。思乡比庄舄,遁世遇眭夸。

渔舍茨荒草,村桥卧古槎。御寒衾用罽,挹水勺仍椰。

窗蠹惟潜蝎,甍涎竞缀蜗。引泉开故窦,护药插新笆。

树怪花因槲,虫怜目待虾。骤歌喉易嗄,饶醉鼻成齄。

曳捶牵羸马,垂蓑牧艾豭。已看能类鳖,犹讶雉为鷨。

谁采中原菽,徒巾下泽车。俚儿供苦笋,伧父馈酸楂。

劝策扶危杖,邀持当酒茶。道流征短褐,禅客会袈裟。

香饭舂菰米,珍蔬折五茄。方期饮甘露,更欲吸流霞。

屋鼠从穿兀,林狙任攫拏。春衫裁白纻,朝帽挂乌纱。

屡叹恢恢网,频摇肃肃罝。衰荣因蓂荚,盈缺几虾蟆。

路识沟边柳,城闻陇上笳。共思捐佩处,千骑拥青緺。

惜黄花慢(吴文英) 次吴江,小泊。夜饮僧窗惜别。

邦人赵簿携小妓侑尊,连歌数阕,皆清真词。酒尽已四鼓,赋此词饯尹梅津。

送客吴皋,正试霜夜冷,枫落和桥。望天不尽,背城渐杳崞亭黯黯,恨水迢迢。

翠香零落红衣老,暮愁锁,残柳眉梢。念瘦腰、沈郎旧日,曾系兰桡。

仙人凤咽琼箫,怅断魂送远,《九辨》难招。醉鬟留盼,小窗剪烛,歌云载恨,飞上银霄。

素秋不解随船去败红趁一叶寒涛。梦翠翘,怨鸿料过南谯。

韩碑(李商隐) 元和天子神武姿,彼何人哉轩与羲。誓将上雪列圣耻,坐法宫中朝四夷。

淮西有贼五十载,封狼生貙貙生罴。不据山河据平地,长戈利矛日可麾。

帝得圣相相曰度,贼斫不死神扶持。腰悬相印作都统,阴风惨澹天王旗。

愬武古通作牙爪,仪曹外郎载笔随。行军司马智且勇,十四万众犹虎貔。

入蔡缚贼献太庙,功无与让恩不訾。帝曰汝度功第一,汝从事愈宜为辞。

愈拜稽首蹈且舞,金石刻画臣能为。古者世称大手笔,此事不系于职司。

当仁自古有不让,言讫屡颔天子颐。公退斋戒坐小阁,濡染大笔何淋漓。

点窜《尧典》《舜典》字,涂改《清庙》《生民》诗。文成破体书在纸,清晨再拜铺丹墀。

表曰臣愈昧死上,咏神圣功书之碑。碑高三丈字如斗,负以灵鳌蟠以螭。

句奇语重喻者少,谗之天子言其私。长绳百尺拽碑倒,粗砂大石相磨治。

公之斯文若元气,先时已入人肝脾。汤盘孔鼎有述作,今无其器存其辞。

呜呼圣王及圣相,相与烜赫流淳熙。公之斯文不示后,曷与三五相攀追。

愿书万本诵万遍,口角流沫右手胝。传之七十有二代,以为封禅玉检明堂基。

遣怀(杜牧) 落魄江湖载酒行,楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

三姝媚(史达祖) 烟光摇缥瓦,望晴檐多风,柳花如洒。锦瑟横床,想泪痕尘影,凤弦常下。

倦出犀帷,频梦见、王孙骄马。讳道相思,偷理绡裙,自惊腰衩。

惆怅南楼遥夜,记翠箔张灯,枕肩歌罢。又入铜驼,遍旧家门巷,首询声价。

可惜东风,将恨与闲花俱谢。记取崔徽模样,归来暗写。

梦泽(李商隐) 梦。

4. 关于待我长发及腰体的诗词有哪些

1:待我长发及腰,少年娶我可好?待你青丝绾正,铺十里红妆可愿? 却怕长发及腰,少年倾心他人。待你青丝绾正,笑看君怀她笑颜。

2:待我长发及腰,将军归来可好?此身君子意逍遥,怎料山河萧萧。天光乍破遇,暮雪白头老。寒剑默听奔雷,长枪独守空壕。醉卧沙场君莫笑,一夜吹彻画角。江南晚来客,红绳结发梢。

拓展:待卿长发及腰,我必凯旋回朝。昔日纵马任逍遥,俱是少年英豪。东都霞色好,西湖烟波渺。执枪血战八方,誓守山河多娇。应有得胜归来日,与卿共度良宵。盼携手终老,愿与子同袍。

5. 形容细腰的诗句有哪些

有关细腰的诗句如下:

1.唐.李商隐《梦泽》

梦泽悲风动白茅,楚王葬尽满城娇。未知歌舞能多少,虚减宫厨为细腰。

2.唐 · 李商隐《离亭赋得折杨柳二首》(其一)

暂凭樽酒送无憀,莫损愁眉与细腰。人世死前惟有别,春风争拟惜长条?

3.汉 · 汉无名氏《无题》

吴王好剑客,百姓多疮瘢。楚王好细腰,宫中多饿死。

4.唐 · 杜牧《遣怀》

落魄江南载酒行,楚腰肠断掌中轻。十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

5.唐 · 杜牧《新柳》

无力摇风晓色新,细腰争妒看来频。

绿阴未覆长堤水,金穗先迎上苑春。

6.唐· 李涉《楚宫怨二首·其一》

十二山晴花尽开,楚宫双阙对阳台。 细腰争舞君沉醉,白日秦兵天下来。

7.宋· 黄庭坚 《菩萨蛮·细腰宫外清明雨》

细腰宫外清明雨。云阳台上烟如缕。云雨暗巫山。流人殊未还。阿谁知此意。解遣双壶至。不是白头新。周郎旧可人。

8.宋· 马子严 《浪淘沙·娇额尚涂黄》

娇额尚涂黄。不入时妆。

十分轻脆奈风霜。几度细腰寻得蜜,错认蜂房。

东阁久凄凉。江路悠长。

休将颜色较芬芳。无奈世间真若伪,赖有幽香。

9.宋· 陆游 《秋思》

大面山前秋笛清,细腰宫畔暮滩平。

吴樯楚柁动归思,陇月巴云空复情。

万里风尘旧朝士,百年铅椠老书生。

水村渔市从今始,安用区区海内名。

10.宋· 陆游 《重阳》

照江丹叶一林霜,折得黄花更断肠。

商略此时须痛饮,细腰宫畔过重阳。

细腰:亦作“细要”

词语概念:

1. 纤细的腰身

《墨子·兼爱中》:“昔者,楚灵王好士细要,故灵王之臣皆以一饭为节。”

2.代指美女

唐.温庭筠《杨柳枝》诗之三:“黄莺不语东风起,深闭朱门伴细腰。”

6. 形容腰部的词语

水蛇腰

解释比喻女子婀娜多姿的身段,水蛇般的细腰。

拓展水蛇般的细腰、柔腰确实美丽动人,因此拥有“水蛇腰”成了追求美丽女子梦寐以求的目标。但是,“水蛇腰”不会随着人的意志自然地长在身体上,想要得到它,与其说是练,还不如说是炼。这一过程真可谓“劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身……”。

小蛮腰

解释原指白居易的家姬小蛮的腰,(白居易指家姬小蛮的腰像杨柳)。后指很小很细的腰。

出处唐孟棨《本事诗·事感》:“白尚书(居易)姬人樊素善歌,姬人小蛮善舞,尝为诗曰:樱桃樊素口,杨柳小蛮腰”。

楚腰纤细

解释称妇人的细腰。形容美人的细腰,曲线玲珑。

出处西汉·刘向《战国策·楚策》:“昔者先君灵王好小腰,楚子约食,凭而能立,式而能起。”

盈盈一握

解释表示女子的身材上,该女子纤腰盈盈一握,比喻这个女子腰细的用手就可以握到了。

拓展“一握”指用手臂抱。盈盈一握多形容女子腰肢纤细,或者物品细小精巧

杨柳细腰

解释比喻女子纤柔的身腰。

出处中国人在审美理想上表现为追求天人合一、含蓄内蕴,希冀达到“雅”(儒)、“妙”(道)、“悟”(佛)的精神境界,在审美情感上也注重欣赏含蓄、凝重、温雅、顺畅的“ 中和之美”。在对女性腰部的审美上,我们可以总结为“纤”、“柔”、“和”、“顺”四点要求。

南乡子·归梦寄吴樯赏析

《归梦》原文及翻译赏析1

 归梦

 道路时通塞,江山日寂寥。偷生唯一老,伐叛已三朝。

 雨急青枫暮,云深黑水遥。梦归归未得,不用楚辞招。

 古诗简介

 《归梦》是唐代诗人杜甫所作的一首五言律诗。诗写乡思萦怀、梦魂颠倒的心境和不得归乡的憾恨,诗的上四句叙事,写身未得归;下四句述梦,写魂未得归。全诗虚实相间,相互映衬,从而更增加了诗歌的感染力,感人至深。

 翻译/译文

 时下恰逢战乱,道路时通时堵,江山的气象一天天地冷落萧条。

 苟且偷生,四处漂泊只有我这一位老人,如今兴兵伐叛已经历了三朝。

 归梦中风骤雨急,一片昏暗看不清湘水两岸苍翠的枫树,归梦中云层浓厚,看不见那黑水在远方漂流。

 我的魂魄至今不能返回长安,仍在楚地飘游,哎,算了吧!用不着再作楚辞以招魂魄。

 注释

 ①时:有时。通塞:通畅与阻塞。

 ②江山:本指江河山岳,借指国家疆土、政权。晋郭璞《江赋》:“芦人渔子,摈落江山。”日:每天,一天天地。寂寥:冷落萧条。

 ③偷生:苟且求活。唯:独,仅,只有。一老:一位老人。是作者自谓之语。

 ④伐叛:指讨伐乱臣贼子,指安禄山、史思明、仆固怀恩和吐蕃等。三朝:指玄宗、肃宗、代宗三朝。

 ⑤青枫:苍翠的枫树。青,深绿色。暮:如入夜昏暗不清

 ⑥云深:指积云浓厚。深:色彩浓。黑水:水名,在秦地。遥:飘荡。

 ⑦梦魂:一作“梦归”,古人以为人的灵魂在睡梦中会离开肉体,故称“梦魂”。归:指回归朝廷。未:不。

 创作背景

 这首诗作于大历三四年(768—769年)间。杜甫已近迟暮之年,身多疾病,受尽了流离漂泊之苦。此时,诗人漂泊湖湘间,流落屈原当年被流放之地,心中时时萦绕着屈原的形象。在湘南这偏僻荒凉的南蛮之地,诗人更是归心似箭。然战乱断续,难作北归之计,反而要“从此更南征"。时世之感、身世之叹、乡关之思,郁结于心,而成归梦,于是作下这首诗。

 赏析/鉴赏

 文学赏析

 这首五律是四、二、二结构,上四句写现实,五,六句写梦境,末二句写感叹。道路时而通行时而阻塞—因为战乱时而停顿时而发生,仍未平息。由于人民不能安于生计,田园荒芜,江山便日见冷寂萧条,没有生气。尽管讨伐安史之乱的平叛战争已经历了玄宗,肃宗、代宗三朝,而诗人仍避地偷生,衰老西南的穷山恶水之间。感时伤世,去国怀乡,忧思成梦。然而,即使是梦中,诗人之梦魂此不见得轻松一点,梦境亦如现实般险恶。梦魂要飞越楚地青郁郁的枫林,在急雨的灰蒙蒙的雾霭中难辨方向,而天际是黑魃魑的层云,无穷无尽,秦地的黑水更在层云之外,何其遥远。梦魂的归路亦如现实般艰难险恶。如此遥远艰险的路途,就是梦魂也未必能飞越,即使亲人效《楚辞》之举来招魂,亦是徒劳无功的。

 诗人用了两处有关屈原的典故,“雨急青枫暮"和“不用楚辞招”均出自《楚辞·招魂》,一为“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心,魂兮归来哀江南!”一为“魂兮归来,返故居些。”两典不仅贴切梦中境象,而且亦暗示了诗人和屈原有相近的处境、相似的命运和相同的忧国忧民之爱国情怀。

 名家点评

 清·浦起龙《读杜心解》:一与四应,二与三接,路之通塞,叛者叠起也。身之寂寥,生常匿迹也。老矣羁人,频经丧乱,是以梦魂长结京国。

 清·杨伦《杜诗镜铨》:五、六即“魂来枫林青,魂返关塞黑”意,七、八即“老魂招不得,归路恐长迷”意。

《归梦》原文及翻译赏析2

 题归梦

 长安风雨夜,书客梦昌谷。

 怡怡中堂笑,小弟栽涧绿。

 家门厚重意,望我饱饥腹。

 劳劳一寸心,灯花照鱼目。

 古诗简介

 这首诗的最大特点是语言平实,章法自然,语调舒缓,感情真挚。

 翻译/译文

 长安午夜后。

 风疾雨骤、

 我这远离故土的书生呀。

 梦里回到故乡昌谷、

 母亲呀,你抚摸着我的脸。

 老泪模糊,却欢欣鼓舞、

 小弟呀,你忙着沿河畔采绿竹。

 是为了犒赏我吧,箓犹禄、

 我多么感谢你不辞辛苦,为我祝福。

 家门厚重的情意呀,

 都希望我在长安能饱饥腹。

 而梦醒时分,

 我忧伤的一寸心啊。

 如刀切,如绳绞,

 鱼目有珠而不瞑。

 黯淡的灯光照着我双眼,

 含泪正如鱼珠。

 注释

 书客:作者自称。

 昌谷:诗人家乡,在今天的河南省宜阳县。

 中堂笑:指在母亲前欢笑。

 裁:采集。

 鱼目:鱼眼有珠,比喻含泪之目。

 赏析/鉴赏

 它没有华丽的辞藻和浓艳的色彩,没有大的跳跃,由记梦到感梦,由梦前描写到梦中欢聚,再到梦后抒情,井然有序,情意贯通,语言朴实自然。诗以风雨夜起笔,以灯光照泪眼结束,中间插入梦中超现实的乐景描写,虚实结合,哀乐相比,感情真切自然,情调低回感怆,细密而不板滞,平淡而不干枯。可见,这首诗体现了李贺诗歌风格的多样性,值得注意。

《归梦》原文及翻译赏析3

 原词:

 归梦寄吴樯①,水驿②江程去路长。想见芳洲③初系缆④,斜阳,烟树参差认武昌⑤。

 愁鬓点新霜⑥,曾是朝衣染御香⑦。重到故乡交旧⑧少,凄凉,却恐他乡胜故乡。

 注释:

 南宋淳熙五年(1178年),陆游自蜀东归。这首词为临近武昌时舟中所作。

 ①吴樯:归吴的船只。

 ②驿:古时传送文书者休息、换马的处所。这里泛指行程。

 ③芳洲:指鹦鹉洲,在武昌东北长江中。

 ④缆:靠岸后固定船只所用的铁索或粗绳。

 ⑤武昌:即今湖北武昌。

 ⑥新霜:新添的白发。霜:指白发。

 ⑦朝衣染御香:谓在朝中为官。朝衣:上朝拜见皇帝的官服。

 ⑧交旧:旧交,老朋友。

 翻译:

 归梦寄托在开往吴地的船上,一站又一站的水路前面的途程还很长。想见初到鹦鹉洲旁系缆停留的时候,斜阳里望见烟树错落的江城武昌。

 愁多鬓边新添了白发,想过去也曾身穿朝衣上殿见君王。如今重回故乡旧友稀少不胜凄凉,却怕他乡要胜过故乡了。

 简析:

 这首词是陆游奉调入京、即将离开成都时的作品。既写出对故乡的怀念,又流露了对成都的无限留恋。上片是想见归途中的情景。水驿江程,芳洲系缆。斜阳夕照,烟树参差。下片推想重返故乡的境况。愁鬓点霜,故交零落,凄凉况味,反觉不如他乡矣。心理刻画,细致入微。全词意境幽美,景色如画。委婉清丽,含凄无限。

 俞陛云《唐五代两宋词选释》:入手处仅写舟行,已含有客中愁思。“料阳”二句秀逸入画。继言满拟以还乡之乐,偿恋阙之怀,而门巷依然,故交零落,转不若寂寞他乡,尚无睹物怀人之感,乃透进一层写法。

 词人的漂泊之舟终于踏上了归乡的行程,而这行程在词人的心中显得如此的漫长,短短的两句“归梦寄吴樯,水驿江程去路长。”弥漫着浓浓的故园之恋。归乡的路途应该是满怀喜悦吧,词人却不由得产生了对未来之事的顾虑。

 赏析:

 淳熙五年(1178年)春二月,陆游自蜀东归,秋初抵武昌。这首词是作者在将要到武昌的船中所写的。

 上片写行程及景色。“归梦寄吴樯,水驿江程去路长。”写作者只身乘归吴的船只,虽经过了许多水陆途程,但前路还很遥远。陆游在蜀的《秋思》诗,已有 “吴樯楚柁动归思,陇月巴云空复情”之句;动身离蜀的《叙州》诗,又有“楚柁吴樯又远游,浣花行乐梦西州”之句。屡言“吴樯”,无非指归吴的船只。担忧前程的遥远,寄归梦于吴樯,也无非是表达归吴急切的'心情,希望船行顺利、迅速而已。妙在“寄梦”一事,措语新奇,富有想象力,有如李白诗之写“我寄愁心与明月”。“想见芳洲初系缆,斜阳,烟树参差认武昌。”“想见”,是临近武昌时的设想。

 武昌有江山草树之胜,崔颢《黄鹤楼》诗,有“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”之句。作者设想在傍晚夕阳中船抵武昌,系缆于洲边上,必然能看见山上山下,一片烟树参差起伏的胜景时的情景。单单一个“认”字,便见是归途重游,已有前游印象,可以对照辨认。这三句,写景既美,又切武昌情况;用笔贴实凝炼,而又灵活有情韵。

 下片抒情。“愁鬓点新霜,曾是朝衣染御香。”上句自叹年老,是年五十四岁;下句

 下面三句,与上片结尾相同,也是运用了设想的手法。

 作客思乡,本是诗人描写晋王赞诗:“人情怀旧乡,客鸟思故林。”唐李商隐诗:“人生岂得长无谓,怀古思乡共白头。”陆游在蜀,也有思乡之句,如“久客天涯忆故园”、“故山空有梦魂归”等。这时作者在还乡途中,忽然想起:“重到故乡交旧少,凄凉,却恐他乡胜故乡”。意境新奇。这个意境,似源于杜甫《得舍弟消息》诗:“乱后谁归得?他乡胜故乡。”但杜甫说的是故乡遭乱,欲归不得,不如在他乡暂且安身,是对过去之事的比较;陆游说的是久别回乡,交旧多死亡离散的变化,怕比客居他乡所引起的寂寞与伤感更大,是对未来之事的顾虑。语句相同,旨趣不同,着了“却恐”二字,更觉得这不是简单的沿袭。

 这未必就等于黄庭坚所说的“脱胎换骨”,而更可能是对各自生活感受的不谋而合。这种想归怕归的心情,内心是矛盾的,所以陆游到家之后,有时有“孤鹤归飞,再过辽天,换尽旧人”、“又岂料如今余此身”(《沁园春》)之叹;有时又有“营营端为谁”、“不归真个痴”之喜。

 这首词,精炼贴实之中,情景交至,设想新奇,虽词较短,但富有很深的意味。

 阅读训练:

 (1)简要说明“归梦寄吴樯,水驿江程去路长”在全词中的作用。(3分)

 ______________________________

 ____________________________________

 (2)诗人在舟中主要想了哪些事情?请用自己的话加以概括。(3分)

 __________________________________________________________________

 (3)“却恐他乡胜故乡”表达了诗人什么样的心情?请简要分析。(4分)

 __________________________________________________________________

 参考答案:

 (1)交代自己在归途中(1分),表达急切归乡心情(1分),引出下文(1分)。

 (2)初到武昌情景(1分),仕途经历(1分),想象重回故乡情形(1分)。

 (3)表达了想回故乡又怕回乡的矛盾心情(2分)。诗人久别故乡,迫切希望回乡(1分),但又担心故乡交旧离散反而勾起比客居他乡更深的寂寞与伤感(1分)。

李清照 上枢密韩肖胄诗二首

公元一一七八年(南宋淳熙五年)春二月,陆游自蜀东归,秋初抵武昌。这首词是作者在将要到武昌的船中所写的。

上片写行程及景色。“归梦寄吴樯,水驿江程去路长。”写作者只身乘归吴的船只,虽经过了许多水陆途程,但前路还很遥远。陆游在蜀的《秋思》诗,已有“吴樯楚柁动归思,陇月巴云空复情”之句;动身离蜀的《叙州》诗,又有“楚柁吴樯又远游,浣花行乐梦西州”之句。屡言“吴樯”,无非指归吴的船只。担忧前程的遥远,寄归梦于吴樯,也无非是表达归吴急切的心情,希望船行顺利、迅速而已。妙在“寄梦”一事,措语新奇,富有想象力,有如李白诗之写“我寄愁心与明月”。“想见芳洲初系缆,斜阳,烟树参差认武昌。”“想见”,是临近武昌时的设想。

武昌有江山草树之胜,崔颢《黄鹤楼》诗,有“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”之句。作者设想在傍晚夕阳中船抵武昌,系缆于洲边上,必然能看见山上山下,一片烟树参差起伏的胜景时的情景。单单一个“认”字,便见是归途重游,已有前游印象,可以对照辨认。这三句,写景既美,又切武昌情况;用笔贴实凝炼,而又灵活有情韵。

下片抒情。“愁鬓点新霜,曾是朝衣染御香。”上句自叹年老,是年五十四岁;下句追思曾为朝官,离开朝廷已经很久。这次东归,是奉孝宗的召命,念旧思今,一样是前程难卜,感情复杂,滋味当然不会好受。“朝衣”事,是从贾至《早朝大明宫呈两省僚友》“剑佩声随玉墀步,衣冠身惹御炉香”、岑参《寄左省杜拾遗》“晓随天仗入,暮惹御香归”中演化而出。

下面三句,与上片结尾相同,也是运用了设想的手法。

作客思乡,本是诗人描写晋王赞诗:“人情怀旧乡,客鸟思故林。”唐李商隐诗:“人生岂得长无谓,怀古思乡共白头。”陆游在蜀,也有思乡之句,如“久客天涯忆故园”、“故山空有梦魂归”等。这时作者在还乡途中,忽然想起:“重到故乡交旧少,凄凉,却恐他乡胜故乡”。意境新奇。这个意境,似源于杜甫《得舍弟消息》诗:“乱后谁归得?他乡胜故乡。”但杜甫说的是故乡遭乱,欲归不得,不如在他乡暂且安身,是对过去之事的比较;陆游说的是久别回乡,交旧多死亡离散的变化,怕比客居他乡所引起的寂寞与伤感更大,是对未来之事的顾虑。语句相同,旨趣不同,着了“却恐”二字,更觉得这不是简单的沿袭。

这未必就等于黄庭坚所说的“脱胎换骨”,而更可能是对各自生活感受的不谋而合。这种想归怕归的心情,内心是矛盾的,所以陆游到家之后,有时有“孤鹤归飞,再过辽天,换尽旧人”、“又岂料如今余此身”(《沁园春》)之叹;有时又有“营营端为谁”、“不归真个痴”之喜。

这首词,精炼贴实之中,情景交至,设想新奇,虽词较短,但富有很深的意味。

《上枢密韩肖胄诗二首》

作者:李清照

原文:

(其一)

三年夏六月,天子视朝久。

凝旒望南云,垂衣思北狩。

如闻帝若曰,岳牧与群后。

贤宁无半千,运已遇阳九。

勿勒燕然铭,勿种金城柳。

岂无纯孝臣,识此霜露悲。

何必羹舍肉,便可车载脂。

土地非所惜,玉帛如尘泥。

谁当可将命,币厚辞益卑。

四岳佥曰俞,臣下帝所知。

中朝第一人,春官有昌黎。

身为百夫特,行足万人师

嘉佑与建中,为政有皋虁。

匈奴畏王商,吐蕃尊子仪。

夷狄已破胆,将命公所宜。

公拜手稽首,受命白玉墀。

曰臣敢辞难,此亦何等时。

家人安足谋,妻子不必辞。

愿奉天地灵,愿奉宗庙威。

径持紫泥诏,直入黄龙城。

单于定稽颡,侍子当来迎。

仁君方恃信,狂生休请缨。

(其二)

胡公清德人所难,谋同德协心志安。

脱衣已被汉恩暖,离歌不道易水寒。

皇天久阴后土湿,雨势未回风势急。

车声辚辚马萧萧,壮士懦夫俱感泣。

闾阎嫠妇亦何知,沥血投书干记室。

夷虏从来狼,不虞预备庸何伤。

衷甲昔时闻楚幕,乘城前日记平凉。

葵丘践土非荒城,勿轻谈士弃儒后。

露布词成马犹倚,崤函关出鸡未鸣。

巧匠何曾弃樗栎,刍荛之言或有益。

不乞隋珠与和璧,吸乞乡关新信息。

灵光虽在应萧萧,草中翁仲今何若。

遗氓岂尚种桑麻,残虏如闻保城郭。

嫠家父祖生齐鲁,位下名高人比数。

当时稷下纵谈时,犹记人挥汗成雨。

子孙南渡今几年,飘零遂与流人伍。

欲将血汗寄山河,去洒东山一抔土。

想见皇华过二京,壶浆夹道万人迎。

连昌宫里桃应在,华萼楼前鹊定惊。

但说帝心怜赤子,须知天意念苍天。

圣君大信明知日,长乱何须在屡盟。

注释:

1、韩肖胃:北宋名相韩琦之曾孙。公元1133年(宋高宗绍兴三年)时任尚书吏部侍郎,端明殿学士、同签枢密院事,被朝廷委派出使金国,为通问使。

2、绍兴癸丑:公元1133年(宋高宗绍兴三年)。

3、胡公:即胡松年,随韩肖胄出使金国,为副使。

4、使虏:虏,指金国,使虏,出使。

5、通两宫:通:通问、问候。两宫,指被金人虏去的宋徽宗和宋钦宗。

6、易安室:李清照自称。

7、父祖皆出韩公门下:韩公,指韩肖胃曾祖韩琦,安阳人。韩琦曾相仁宗、英宗、神宗三朝。李清照之祖父和父亲(李格非)皆曾为韩琦荐引,故曰出韩公门下。

8、家世沦替:本家世业沦落不振。

9、子姓:子孙辈的地位。

10、望公之车尘:望车尘,追随、敬拜之。《晋书潘岳传》:岳性轻躁,趋势利,与石崇等滔事贾谧,每候其出,与崇辄望尘而拜。

11、神明:精神、神智。

12、三年夏六月:三年,指公元1133年(宋高宗绍兴三年)六月,当为五月,此误。

13、凝旒:旒,古代帝王之冕前后所悬垂的玉穗。《礼记玉藻》:天子玉藻,十有二施,前后邃廷。凝旒,指天子冕脆一动不动,形容庄重严肃。

14、南云:南天之云。天子面南而坐,故所望为南云。

15、垂衣:言天下太平而无为。《周易系辞》下严黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。

16、北狩:狩,本意为猜猎,引申为出巡。宋徽、钦二宗被掳北去,不敢明言,托词出巡,故曰北狩。

17、岳牧:岳,尧帝时以上善和之四子分掌四岳诸侯。牧,一州之长为牧。岳牧,泛指朝廷百宫。

18、群后:各位诸侯,泛指百官。

19、半千:《孟子公孙丑》:五百年必有王者兴,其间必有名世者。古人遂以半千为贤者兴起之时。如《新唐书员半千传》:半千始名余庆,生而孤,为从父鞠爱。羁通书史。客晋州,州举童子,房玄龄异之。对诏高第,已能讲《易》、《老子》。长与何彦光同事王义方。以迈秀见赏。义方常曰:五百载一贤者生,子宜当之。因改今名。

20、阳九:指岁月充满灾难。古称4617岁为一元,初入元106岁中,将逢灾岁九,为阳九(《汉书律历志》)。晋刘珉《劝进表》:方今钟百玉之季,当阳九之运。故阳九为厄运。诗中以阳九代指靖康之难。

21、勒:刻石。

22、燕然铭:燕然,山名,在今蒙古共和国。《后汉书窦宪传》:窦宪、耿秉与北单于战于稽落山,大破之。虏众奔溃,单于遁走宪、秉遂登画燕然山,出塞三千余里,刻石勒功,纽汉威德,令班固作铭。

23、金城柳:用晋桓温北伐故事。《晋书桓温传》:温自江陵北伐,行经金城,见少为琅邪时所种柳皆己十圈,慨然曰:木犹如此,人何以堪!攀枝执条,泫然流涕。

24、纯孝臣:《左传隐元年》:颍考叔,为颍谷封人君子谓颍考叔纯孝也。

霜露悲:指怀念父母之趣。《礼记》:霜露既降,君子履之,必有凄怆之心,非其寒之谓也F春雨露既濡,君子履之,必有怵惕之心,如将见之。

25、羹舍肉:用颍考叔事。《左传隐元年》:颍考叔为颍谷封人公赐之食。食舍肉。公问之。对曰:小人有母,皆尝小人之食矣;未尝君之羹,请以遗之。公曰:尔有母遗,繄我独无!颍考叔曰:敢问何谓也?公语之故,且告之悔。对曰:君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?公从之。

26、车载脂:以油脂涂车辅(可以走得快一些)。《诗经卫风泉水》:载脂载牵。

27、将命:奉命。

28、币:此指贡献给金人的钱物。

29、四岳:四方诸侯之长。《尚书尧典》:帝曰:咨,四岳。注:四岳即上善和之四子,分掌四岳之诸侯,故称焉。

30、佥:都。

31、俞:此为表示答应的语气词。

32、中朝第一人:指唐人李揆。李揆为唐肃宗时宰相,肃宗称其门第人物、文学皆当世第一。后李揆奉命出使外蕃,外蕃酋长问他闻唐有第一人李揆,公是否?李揆恐被拘,故意道非也。他那个李揆怎肯到此。(见《新唐书李揆传》、《刘宾客嘉话录》)苏轼诗《送子由使契丹》:单于右问君家世,莫道中朝第一人。

33、春宫:《周礼春官宗》:乃立春宫宗伯,使帅其属,而掌邦礼,以佐玉和邦国。春宫,相当于后世之礼部。

34、昌黎:唐韩愈。韩愈曾赠礼部尚书,此以韩愈代指韩肖胃。

35、百夫特:杰出人物。《诗经黄鸟》:维此奄息,百夫之特。郑注:百夫之中最雄俊也。

36、嘉佑:宋仁宗赵祯年号。

37、建中:即建中靖国,宋徽宗赵佶年号。

38、为政有皋虁:皋虁,指贤臣。皋陶,虞舜时为狱官。虁,舜时乐正也。韩肖胃曾祖韩琦嘉佑年间曾任宰相,祖韩忠彦建中靖国年间为宰相。

39、王商:汉成帝母王太后之弟,曾代匡衡为相。《汉书王商传》:为人多质,有威重,长八尺余,身体鸿大,容貌甚过绝人。河平四年,单于来朝,引见白虎殿。塞相商坐未央庭中,单于前拜渴商,商起离席与言。单于仰视商貌,大畏之,迂延却退。天子闻40、而叹曰:此真汉相矣。

41、吐蕃尊子仪:《新唐书郭子仪传》记载:回纥、吐蕃入侵,郭子仪自率铠骑二千出入阵中。回纥怪问:是谓谁?报曰:郭令公。惊曰:令公存乎?怀恩言弃天下,令公即世,中国无主,故我从以来。公今存,存乎?报曰:天子万寿。回纥悟曰:彼欺我乎!

42、夷狄:古时指边远地区少数民族。

43、白玉墀:以白玉为阶,代指宫殿。

44、家人安足谋:建炎以来系年要录:肖胄母文安郡太夫人文氏闻肖。

45、嫠妇:寡妇。

46、沥血投书:沥血,指立誓。投书,递交书信。

47、记室:古代宫名,相当近代之秘书。汉魏时始设。宋高承《事物纪原》:其官始见于魏武之世矣。宋用晋制,自明帝后,皇子帝虽非都督,亦置记室参军。则记室而为参军,晋制也。宋朝亦置于诸王府,曰某王府记室也。

48、夷虏:指金统治者。

49、狼:本创融狼般残暴。

50、不虞预备:防范不测之事。《左传文六年》:备预不虞。

51、庸何伤:有什么害处呢?

52、衷甲:衷,同中。中甲,即将甲穿在衣服以内。《左传》记载,楚人欲于盟会时突袭晋,兵士皆将甲穿在衣服里面,使晋人不防备。

53、乘城:登城。

54、平凉:地名,在今甘肃省。《唐书马越传》记载:唐贞元三年五月十五日,浑威与吐蕃相盟于平凉,吐蕃埋伏重兵突然袭击。

55、葵丘:春秋时宋国地名,在今河南省。公元前651年夏,齐桓公会周,公、鲁侯、宋子、卫侯、郑伯、许男、曹伯于此。同年秋,齐侯盟诸侯于葵丘。

56、践土:地名,在今河南省。晋文公曾于此与齐、宋、郑、卫等国会盟。

57、谈士:口才善辩之人。

58、弃儒生:《郦生传》:沛公不好儒,未可以儒生说。

59、露布:即布告,此指军中报捷的文书。古时用兵获胜,上其功掖于朝,谓之露布。

60、马犹倚:《世说新语文学》:桓宣武北征,袁虎时从,被责免官。会须露布文,唤袁倚马前令作,手不辍笔,俄得七纸,殊可观。东亭在侧,极叹其才,袁虎曰:当令齿舌间得利。

61、崤函关出鸡未鸣:崤函关,亦称函谷关。《史记孟尝君传》:孟尝君得出,即驰去,主封传,呼弹出关,夜半至函谷关。秦昭王后悔出孟尝君,即使人驰传逐之。孟尝君至关,关法z鸡鸣而出客。孟尝君恐追至。容之居下坐者,有能为鸡鸣,而鸡尽鸣,遂发传出之。如食顷,秦追果至。已后孟尝君出,乃还。

62、樗栎:不成材之木。《庄子人间世》:匠石之齐,至于曲辘,见栋社树,其大蔽数千牛,絮之百围,其高临山十仞,而后有枝,其可以为舟者旁十数。观者如市,匠伯不顾,遂行不辍。弟子厌观之,走及匠石臼:自吾执斧斤以随夫子,未尝见材如此其美也。先生不肯视,行不辍,何也?曰:巳矣,匆首之矣。散术也。以为舟则沉,以为棺棒则速腐,以为器则速毁,以为户则液楠,以为柱则囊,是不材之木也。

63、刍荛之言:采薪者、捕鱼者之言,指地位低下的人说的话。

64、隋珠:《淮南子览冥训》:譬如隋侯之珠,和氏之璧,得之者富,失之者贫。注:隋侯,汉东之国王姓诸侯也。随侯见65、大蛇伤断,以药敷之。后蛇于江中衔大珠以报之。因曰隋侯之珠,盖月明珠也。

66、和璧:即和氏璧。《韩非子和氏》:楚人和氏得玉璞楚山中,奉而献之厉王。厉王使玉人相之,玉人曰:石也。王以和为诳,而刖其左足。及厉王薨,武王即位,和又奉其璞而献之武王。武王使玉人相之,又曰:石也。王又以和为诳,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭于楚山之下,三日三夜,泣尽而继之以血。王闻之,使人问其故。曰:天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?和曰:吾非悲刖也,悲夫宝玉而题之以石,贞士而名之以诳,此吾所以悲也。王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂67、命曰:和氏之璧。乡关:故乡。

68、灵光:汉鲁恭玉殿名。王延寿《鲁灵光殿赋》:鲁灵光殿者,盖景帝喔姬之子恭王馀之所立也汉遭中微,盗贼奔突,自西京未央、建章之殿,皆见毁坏,而灵光挡然独存。

69、萧萧:萧条状。

70、翁仲:秦阮翁仲,南海人。身长一丈三尺,气质端勇,异于常人。始皇使率兵守脑桃,声援匈奴,死后铸其铜像于咸阳宫司马门外。后人泛称坟墓或建筑物前的石像为翁仲。

71、遗氓:即遗民。

72、嫠家:寡妇之家。此为李清照自称。

73、齐鲁:今山东省一带。

74、比数:相比之中还算在数。

75、稷下:地名,在今山东临淄。《史记孟子荀卿列传》:自驺衍与齐之稷下先生淳于髠、慎到、环渊、接子、田骈、驺奭之徒,各着书言治乱之事,以干世主,岂可胜道哉。索隐:按稷,齐之城门也。或云:稷,山名。谓齐之学士,集于稷门之下也。

76、挥汗成雨:《战国策齐策》:临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家敦而富,志高而扬。形容繁盛、人众多之况。

77、流人:流亡者。

78、东山:鲁地山名。《孟子尽心》:孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

79、一抔土:一捧土。

80、皇华:颂使臣之语,亦指皇帝派出之使臣。《诗经皇华》:皇皇者华,君遣使臣也。送之以礼乐,言远而有光华也。

81、二京:南宋使臣赴金,要经过南京(今河南商丘)、东京(今河南开封)。

82、壶浆:古时百姓以壶盛浆慰劳义师。《孟子梁惠王》:以万乘之国,伐万乘之国,箪食壶浆,以迎主师。

83、连昌宫:唐宫名,高宗时置,在洛阳。元稹《连昌宫词》:连昌宫中满宫竹,岁久无人森似束。又有墙头千叶桃,风动落花红簸簸。

84、华萼楼:即花萼相辉楼。徐松《唐两京城坊考》:开元二十四年十二月,毁东市东北角道政坊西北角,以广花萼楼前地。置宫后,宁王宪、申王捴、岐王范、薛王业邸第相望,环于宫侧,明皇因题花萼相辉之名,取诗人棠棣之意。

85、赤子:百姓。

86、苍生:百姓。《书益穰》:光天之下,至于海隅苍生。

87、长乱何须在屡盟:《诗经巧言》:君子屡盟,乱是用长。

赏析:

宋高宗绍兴三年(1133年),朝廷派签枢密院事韩肖胄和工部尚书胡松年出使金国,去慰问被囚于北方的徽、钦二帝,李清照特作出二诗为韩胡二公送行。在这两首诗中,李清照对处于水深火热中的中原人民表示了关切和怀念。同时,尖锐地指出了敌人的掠夺本质,阐述了自己的政治主张,两首诗表现了诗人反击侵略,收复失地的强烈愿意望,充满了爱国主义的激情。

寓言二首

王维 寓言二首

朱绂谁家子。

无乃金张孙。

骊驹从白马。

出入铜龙门。

问尔何功德。

多承明主恩。

斗鸡平乐馆。

射雉上林园。

曲陌车骑盛。

高堂珠翠繁。

奈何轩冕贵。

不与布衣言。

君家御沟上。

垂柳夹朱门。

列鼎会中贵。

鸣珂朝至尊。

生死在八议。

穷达由一言。

须识苦寒士。

莫矜狐白温。

偶然二首

楚怀邪乱灵均直,放弃合宜何恻恻。

汉文明圣贾生贤,谪向长沙堪叹息。

人事多端何足怪,天文至信犹差忒。

月离于毕合滂沱,有时不雨何能测。

火发城头鱼水里,救火竭池鱼失水。

乖龙藏在牛领中,雷击龙来牛枉死。

人道蓍神龟骨灵,试卜鱼牛那至此。

六十四卦七十钻,毕竟不能知所以。

秋风二首

杜甫 秋风二首

秋风淅淅吹巫山,上牢下牢修水关。

吴樯楚柁牵百丈,暖向神都寒未还。

要路何日罢长戟,战自青羌连百蛮。

中巴不曾消息好,暝传戍鼓长云间。

秋风淅淅吹我衣,东流之外西日微。

天清小城捣练急,石古细路行人稀。

不知明月为谁好,早晚孤帆他夜归。

会将白发倚庭树,故园池台今是非。